Om oss

Mellansvenska Traktorpullingföreningen (MSTPF) är en ideell förening som startades i januari 2015. Föreningens ändamål är följande:

Att främja traktorpullingsporten och dess utveckling i Sverige genom anordnande och deltagande i traktorpullingtävlingar

Att främja ett samarbete med andra föreningar inom samma inriktning

Att underlätta för förare/deltagare med försäkringar/deltagande vid tävlingstillfällen samt bevarande av dess historia